eugène wermelinger eugène wermelinger 16 octobre 2008 20:58

Estimata Krokodilo : mi ne volis interveni en tiu artikolo kaj ties diskutado. Do, specife por vi, mi atestas ke la filozofio de Steiner meritas nian, kaj vian atenton. En nia neŭtrala strasburga centro pri nutraĵo vivanta, ni konstatis ke la vegetaloj produktitaj laŭ la biodinamika metodo de Steiner estas ĉiam la plej bonaj. Kontrolita laŭ diversaj metodoj. 
Vi elprovu ankaŭ persone la antroposofian medicinon. 

Ĉiuj grandanimaj homoj ŝajne ĉiam havis la ideon de ia super Inteligenteco kiu gvidas ilin. Pensu pri nia Majstro LLZ kaj ties "homaranismo". 
Elkorajn salutojn al vi. 


Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe